Warsztaty - Wprowadzenie do dialogu w małżeństwie

WARSZTAT WPROWADZENIE DO DIALOGU W MAŁŻEŃSTWIE


Zapraszamy na Warsztat Wprowadzenie do Dialogu w Małżeństwie - to dwugodzinne spotkanie on-line z animatorami naszego Ośrodka. Nie jesteśmy psychologami i terapeutami. Jesteśmy małżeństwami starającymi się wprowadzać w naszą miłość zasady dialogu: pierszeństwo słuchania przed mówieniem, rozumienia przed ocenianiem, dzielenia się przed dyskutowaniem, a nade wszystko przebaczanie. Chcemy podzielić się z Wami naszymi sukcesami i przyczynami porażek  w drodze do małżeńskiego dialogu. Chcemy również zaproponować Wam, abyście sami sprawdzili, jak skuteczne - bez względu na staż małżeński - są zasady dialogu. I to wszystko w jedno sobotnie popołudnie :)

Najbliższy termin:
27 lutego
(organizowane przez Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Wielkiej Brytanii, ale po polsku!)
https://www.spotkaniamalzenskie.org.uk/sm-wb/formularze-zgloszeniowe/114-202102-wprowadzenie-do-dialogu-warsztaty-on-line-06-i-27-lutego-2021.html
a także: warsztaty@spotkaniamalzenskie.org.uk