Rekolekcje dla par niesakramnetalnych w powtórnych związkach po rozwodzie

Rekolekcje dla par niesakramnetalnych, to oferta dla małżeństw, których sakramentalny związek małżeński rozpadł się, a oni zawarli ponowny związek, tym razem tylko cywilny. Początek rekolekcji to piątek, ok. godz. 18.00. Zakończenie - niedziela około godziny 14.30.

W czasie tych rekolekcji małżeństwa żyjące w związkach cywilnych mogą przeżyć bardzo głęboką prawdę, że Bóg stawia również na ich drodze drogowskazy miłości. Uczestnikom rekolekcji nie proponujemy gotowych schematów ani łatwych rozwiązań. Każda sytuacja osób żyjących w drugim związku po rozwodzie jest bardzo indywidualna, niepowtarzalna. Z tego względu w czasie rekolekcji zachęcamy do indywidualnej refleksji nad własnym życiem. Inspirację do tej pracy stanowią wprowadzenia kapłana i świadectwa małżeństw animatorów, które doświadczyły rozwodu i przeżyły pojednanie z Bogiem.

Często zadawane pytania:

Żyjemy w związku cywilnym (lub nieformalnym) i nie mamy przeszkód do zawarcia ślubu kościelnego. Czy możemy uczestniczyć w rekolekcjach?

Program rekolekcji dla małżeństw niesakramentalnych nie jest przeznaczony dla par znajdujących się w opisanej powyżej sytuacji. Małżeństwa cywilne niemające tzw. „przeszkód kanonicznych” zapraszamy na rekolekcje dla małżeństw w ich formie podstawowej, o ile tylko akceptują chrześcijańskie inspiracje ich programu.

 

Gdzie odbywają się rekolekcje? O jakiej porze zaczynają się i kończą?

Odbywają się w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie w części rekolekcyjnej. Uczestnicy powinni pojawić się w ośrodku w piątek około godziny 18.00. Pobyt kończy się w niedzielę około godziny 15.00.

 

Czy trzeba być na całości? Czy można przyjechać z opóźnieniem lub zrobić sobie krótką przerwę w trakcie?

Program stanowi całość i nie można nadrobić straconych części, zwłaszcza początkowych. Dlatego przez cały czas trwania rekolekcji uczestnicy powinni przebywać na miejscu. Dotyczy to również noclegów.

 

Czy można przyjechać z dzieckiem?

Nie. Prosimy uczestników o zapewnienie swoim dzieciom takiej opieki, aby nie musieli się rozpraszać w trakcie rekolekcji telefonami do domu. Właściwe przeżycie naszego weekendu wymaga skupienia się na swoim małżeństwie i pełnego (w miarę możności) oderwania się od spraw codziennych.

 

Ja chcę jechać na rekolekcje, ale współmałżonek nie. Czy mogę się mimo to zapisać?

W chwili zapisu konieczna jest zgoda obojga małżonków na uczestnictwo w rekolekcjach.

 

Szukamy wspólnoty dla małżeństw lub rodzin, gdzie moglibyśmy uczestniczyć regularnie w spotkaniach formacyjnych lub modlitewnych. Czy Spotkania Małżeńskie oferują coś takiego?

Wszyscy uczestnicy rekolekcji weekendowych mają możliwość kontynuowania formacji w ramach regularnych spotkań w grupie małżeństw. Więcej szczegółów podajemy w czasie rekolekcji.