Rekolekcje dla par niesakramnetalnych w powtórnych związkach po rozwodzie

Rekolekcje dla powtórnych związków po rozwodzie

Spotkania Małżeńskie prowadzą specjalne rekolekcje dla osób pozostających w związkach cywilnych zawartych po rozwodzie.

[ Uwaga: Osoby żyjące w związkach nieformalnych, nie mające kościelnych przeszkód w zawarciu ślubu kościelnego przyjmujemy na rekolekcje dla wszystkich małżeństw ]

W czasie tych rekolekcji małżeństwa żyjące w związkach cywilnych mogą przeżyć bardzo głęboką prawdę, że Bóg stawia również na ich drodze drogowskazy miłości. Uczestnikom rekolekcji nie proponujemy gotowych schematów ani łatwych rozwiązań. Każda sytuacja osób żyjących w drugim związku po rozwodzie jest bardzo indywidualna, niepowtarzalna. Z tego względu w czasie rekolekcji zachęcamy do indywidualnej refleksji nad własnym życiem. Inspirację do tej pracy stanowią wprowadzenia kapłana i świadectwa małżeństw animatorów, które doświadczyły rozwodu i przeżyły pojednanie z Bogiem.

Rekolekcje prowadzone są formie wyjazdowej, w domach rekolekcyjnych. Rozpoczynają się w piątek o godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 18:00.

Świadectwa

..."Wyjechałam z tych rekolekcji umocniona na duchu z poczuciem, że Bóg mnie kocha i chociaż nie da się cofnąć zaistniałej sytuacji, to jednak On będzie nas prowadził, jeżeli tylko my sami będziemy chcieli żyć bliżej Niego" - powiedziała jedna z uczestniczek rekolekcji. Krystyna

"Zetknąłem się już z różnymi głosami w sprawie naszego małżeństwa. Za każdym razem proponowano nam rozwiązania, które były dla nas nie do przyjęcia, byłyby naprawianiem zła przez wyrządzanie zła jeszcze większego. Tu tego nie było. Zobaczyliśmy jak zło naprawdę zwyciężać dobrem". Ryszard

Terminy i zgłoszenia

termin - 1-3 października 2021 w Anielinie k/Otwocka

 Zgłoszenia na rekolekcje dla małżeństw cywilnych w powtórnych związkach przyjmowane są w następującej formie:

Telefony: 22 815 30 97 lub 605 588 121
Irmina i Krzysztof Antoszkiewiczowie

 

Często zadawane pytania:

Żyjemy w związku cywilnym (lub nieformalnym) i nie mamy przeszkód do zawarcia ślubu kościelnego. Czy możemy uczestniczyć w rekolekcjach?

Program rekolekcji dla małżeństw niesakramentalnych nie jest przeznaczony dla par znajdujących się w opisanej powyżej sytuacji. Małżeństwa cywilne niemające tzw. „przeszkód kanonicznych” zapraszamy na rekolekcje dla małżeństw w ich formie podstawowej, o ile tylko akceptują chrześcijańskie inspiracje ich programu.

 

Czy trzeba być na całości? Czy można przyjechać z opóźnieniem lub zrobić sobie krótką przerwę w trakcie?

Program stanowi całość i nie można nadrobić straconych części, zwłaszcza początkowych. Dlatego przez cały czas trwania rekolekcji uczestnicy powinni przebywać na miejscu. Dotyczy to również noclegów.

 

Czy można przyjechać z dzieckiem?

Nie. Prosimy uczestników o zapewnienie swoim dzieciom takiej opieki, aby nie musieli się rozpraszać w trakcie rekolekcji telefonami do domu. Właściwe przeżycie naszego weekendu wymaga skupienia się na swoim małżeństwie i pełnego (w miarę możności) oderwania się od spraw codziennych.

 

Ja chcę jechać na rekolekcje, ale współmałżonek nie. Czy mogę się mimo to zapisać?

W chwili zapisu konieczna jest zgoda obojga małżonków na uczestnictwo w rekolekcjach.

 

Szukamy wspólnoty dla małżeństw lub rodzin, gdzie moglibyśmy uczestniczyć regularnie w spotkaniach formacyjnych lub modlitewnych. Czy Spotkania Małżeńskie oferują coś takiego?

Wszyscy uczestnicy rekolekcji weekendowych mają możliwość kontynuowania formacji w ramach regularnych spotkań w grupie małżeństw. Więcej szczegółów podajemy w czasie rekolekcji.