O nas

 Ośrodek Olsztyński Spotkań Małżeńskich jest częścią ruchu rekolekcyjnego działającego jako stowarzyszenie świeckich na prawach papieskich o nazwie "Spotkania Małżeńskie". Celem działania naszej wspólnoty jest pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego związku.

Założycielami Spotkań Małżeńskich (Encounters of Married Couples) jest małżeństwo: Irena i Jerzy Grzybowscy. Oboje są z wykształcenia geografami. Mają dwie córki. Irena Grzybowska przez wiele lat pracowała w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, początkowo jako asystentka w Katedrze Geografii Fizycznej, później jako kustosz w bibliotece Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Dr Jerzy Grzybowski pracował jako asystent, a później adiunkt w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1976-1990); następnie jako redaktor i redaktor naczelny miesięcznika „Misjonarz” (1990-2008) wydawanego przez Zgromadzenie Księży Werbistów. W latach 1996-2004 był członkiem Zespołu Koordynacyjnego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, a od 2004 jest członkiem jej Rady Programowej. Od 2009 r. Irena i Jerzy Grzybowscy są członkami Rady Duszpasterskiej przy Arcybiskupie Warszawskim. Są autorami licznych publikacji dotyczących małżeństwa, przygotowania do małżeństwa i duchowości małżeńskiej.

Założycielami Ośrodka Olsztyńskiego Spotkań Małżeńskich są Jagoda i Andrzej Krawczykowie, którzy wzięli udział w rekolekcjach dla małżeństw, a następnie podjęli się organizacji takich spotkań w Diecezji Warmińskiej. Ośrodek powstał w 2002 roku i od początku parą liderów byli Jagoda i Andrzej Krawczykowie, którzy również w latach 2004-2012 byli członkami zarządu Spotkań Małżeńskich w Polsce. Opiekunem duchowym Ośrodka jest Ksiądz Marek Gbiorczyk - proboszcz Parafii Św. Wawrzyńca w Gryźlinach. W 2012 roku liderowanie Ośrodkiem przejęli Kamila i Mariusz Górscy-Kłodzińscy, a od grudnia 2016 liderami są Anna i Daniel Dramowiczowie.

Animatorami Ośrodka Olsztyńskiego są:

- Pary małżeńskie: Jagoda i Andrzej Krawczykowie, Anna i Daniel Dramowiczowie, Magdalena i Maciej Sulwińscy, Mirosława i Wojciech Wiśniewscy, Anna i Marcin Walczakowie, Joanna i Wojciech Mioduszewscy, Radosław i Sandra Zaremba, Ewa i Grzegorz Staniszewscy, Kamila i Mariusz Górscy-Kłodzińscy, Aneta i Jakub Jakubowscy, Agnieszka i Mariusz Dawidowie, Jolanta i Piotr Jastrzębowscy, Monika i Marcin Harnisz oraz Justyna i Marcin Bajcowie.

- Księża: Marek Gbiorczyk, Tomasz Łukasiuk, Tomasz Łojek, Janusz Gajdowski, Dariusz Sonak
i Bartłomiej Sobierajski.

 

 

 

 

ks. Tomasz Łukasiuk

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka i Mariusz

 

Sandra i Radek

 

Monika i Marcin