Modlitwa i Spotkania porekolekcyjne

Rekolekcje i co dalej, czyli o spotkaniach "po"...

Spotkania porekolekcyjne to comiesięczne przebywanie ze sobą par małżeńskich, które uczestniczyły w weekendzie podstawowym Spotkań Małżeńskich i chcą kontynuować dialog. Mają one dwie formy: w małych grupach i jako spotkania ogólne.

Spotkania w małych grupach można uznać za spotkania samopomocowe dla małżeństw, w których uczestniczą również księża. W naszym ośrodku spotykamy się w trzech takich małych grupach. Pary małżeńskie, które odbyły weekendowe rekolekcje dla małżeństw Spotkań Małżeńskich, a chciałyby przyłączyć się do takiej grupy, powinny skontaktować się z Anią i Danielem Dramowiczami (tel. 603 713 291) dramowiczowie@spotkaniamalzenskie.pl

Spotkania ogólne (dla par, które brały udział w rekolekcjach organizowanych przez Ośrodek Olsztyński Spotkań Małżeńskich) odbywają się rzadziej - 2 lub 3 razy w roku - w czasie Wielkiego Postu z nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a latem z biesiadą przy grillu i ognisku. Każde z tych spotkań ma część formacyjną, podczas której omawiane są tematy bliskie każdemu małżeństwu. Uczestniczą w nich całe rodziny, w części formacyjnej zapewniona jest opieka nad dziećmi.

Pary małżeńskie które uczestniczyły w reoklekcjach podstawowych zachęcamy do udziału wraz z dziećmi w turnusach wakacyjnych. Szczególy w linku.

Zachęcamy do małżeńśkiej modlitwy różańcowej w intencji małżeństw Spotkań Małżeńśkich w każdy poniedziałek o godz. 21:00.różaniec