Zgłoszenie na rekolekcje dla małżeństw

Poniżej można wypełnić formularz zgłoszeniowy na weekend rekolekcyjny dla małżeństw. Prosimy wybrać odpowiedni termin:

Ważne! W związku z niniejszym zgłoszeniem będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe - będą one użyte wyłącznie w celu organizacji tych rekolekcji i do kontaktu organizatorów z Wami. Dalsze informacje o zakresie, celach, podstawie prawnej, sposobach tego przetwarzania oraz o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, są opisane w naszej Klauzuli Informacyjnej Prosimy zapoznać się z tym dokumentem przed naciśnięciem przycisku [Wyślij zgłoszenie]. Wysyłając zgłoszenie potwierdzacie Państwo zapoznanie się z informacjami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej.